Các bác sử dụng gmail doanh nghiệp creativevietnam thấy thế nào ạ?


Có ai đã từng xuất hóa đơn đỏ (VAT) khi mua gmail doanh nghiệp creativevietnam chưa ?

Tôi đã từng xuất hóa đơn đỏ khi mua gmail cho doanh nghiệp creativevietnam rồi .Giá các gói dịch vụ gmail doanh nghiệp creativevietnam trên website thì sẽ gmail ten mien rieng creativevietnam chưa bao gồm VAT 10%, nếu bạn có nhu cầu xuất hoá đơn đỏ (hoá đơn VAT) cho đơn hàng thì sẽ phải thanh toán thêm 10% giá trị đơn hàng.


#gmailtenmiencreativeietnam #gmaildoanhnghiepcreativevietnam #emaildoanhnghiepgooglecreativevietnam #emailtenmienriengcreativevietnam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *